Salmosan Vet®

Etterfølgende opplysninger angående Salmosan Vet er forbeholdt dyrehelsepersonell.

Fish Vet Group lanserer Salmosan Vet i Norge som et viktig virkemiddel i bekjempelsen av lakselus. Salmosan Vet har markedsføringstillatelse av Statens legemiddelverk og er tilgjengelig fra distributør.

Historie

Salmosan har i over 18 år blitt brukt til behandling av pre-adulte og adulte stadier av lakselus i laksenæringen globalt. I dag er produktet tilgjengelig i Storbritannia, Norge, Canada (registreringsfritak) og Chile (Byelice).

Nye Salmosan Vet®

Bedre effekt

  • Større fleksibilitet og bedre effekt ved behandling ved høyere temperaturer. Bruk ved temperaturer opp til 15⁰C og behandling inntil 60 minutter kan gjennomføres uten avvik fra datablad. Det er utført en rekke forsøk som dokumenterer sikker bruk ved høye temperaturer.
  • Bedre effekt reduserer graden av resistensutvikling.

Økt holdbarhet

  • Økt stabilitet og 24 måneders holdbarhet.

Forbedet formulering

  • Den nye formuleringen har forenklet registreringsarbeidet for Salmosan Vet uten at dette har gått på bekostning av effekten mot lakselus.

Seriøs forhandler

Salmosan Vet blir produsert i henhold til EU GMP i Storbritannia av Fish Vet Group; et veletablert, børsnotert selskap som er anerkjent for pålitelig produksjon og distribusjon.

Brukerstøtte

Salmosan Vet anbefales av en av verdens ledende fiskehelsetjenester. Fagekspertene i Fish Vet Group har bred kompetanse innenfor akvakultur og behandling av lakselus. Fish Vet Group tilbyr kursing og opplæring for å sikre korrekt bruk, brukerveiledning for bioassays og et globalt nettverk for legemiddelovervåkning.

Legemiddelovervåking

Vårt globale nettverk for legemiddelovervåkning og brukerveiledning bidrar til at oppdrettere trygt kan bruke Salmosan Vet.

Verdifull investering

Ved å bruke våre produkter støtter du vårt forsknings- og utviklingsarbeid. Innenfor Fish Vet Group og vårt søsterselskap, Benchmark Animal Health, reinvesterer vi salgsinntekter i en omfattende portefølje av akvakulturprodukter i ulike stadier av utvikling direkte rettet mot oppdrettsnæringens mål om forbedret fiskehelse.

I et større perspektiv

Fish Vet Group er en av hjørnesteinene i Benchmark Holdings PLC. Benchmark Holdings er en globalt markedsledende leverandør av tjenester og kunnskapsoverføring innenfor fiske- og dyrehelse, bioteknologi og bærekraftig global akvakultur. Bruk av Salmosan Vet bidrar til vårt FoU-arbeid for å sikre bærekraftig matvareproduksjon.

Kontakt

Fish Vet Group legger stor vekt på en tett dialog med våre kunder. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Download MSDS